תקנון

בהתאם לתקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג- 2003 התנאים שלהלן, יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי חברת פאן טורס (המפרץ) 1998 בע"מ ויהו חלק בלתי נפרד מתנאי התקשרותו עמם לצורך הזמנתו.

כללי
המידע, המופיע באתר ובפירסומים, שאוב מתוך פירסומי אתרי הנופש השונים בספרות המקצועית ו/או באתרי האינטרנט ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט. הנתונים, המפורטים באתר ובפירסומים, נכונים ליום הפצתם ואין החברה אחראית לשינויים בנתונים אלה, שהתרחשו או שעלולים להתרחש במהלך העונה. המחירים, המתפרסמים על ידי החברה, מותנים בהזמנה ובתשלום מראש.
ביטול וזיכוי
במידה ותאלץ לבטל את הזמנתך, על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה.
ביטול העיסקה, יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב על כך למשרדנו והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט שלהלן:

תאור המוצר מועד הביטול
21 יום
ומעלה
20-14 יום 13-7 יום 6-4 יום 3 יום ומטה
נופשונים      (1)חבילות תיור (2) $25 לאדם 30% 60% 100% 100%
טיסות שכר
בלבד           (3)
$25 לאדם 30% 60% 100% 100%
מלונות
אירופה     (2) (3)
 (4)  (4) 100%

(1) ימי עבודה בארץ (2) ימי עבודה בארץ ובחו"ל (3) בתקופות של תערוכות וירידים סכום דמי הביטול מרגע עריכת ההזמנה הינו בהתאם לחיוב הספק המקומי. (4)בתקופות ירידים ותערוכות , משתנים דמי הביטול בהתאם ליעד .

בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, המתבצעת על ידי הצרכן ישירות אל מול חברתנו, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 21 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למימוש השירות ובכתב. בביטול כאמור יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם. זכות ביטול על פי החוק אינה קיימת אם הזמנת השירות בוצעה בתוך 21 ימים, שאינם ימי מנוחה, שלפני מועד מימוש השירות.

-לתשומת ליבך, ייתכן ויושתו עליך עלויות נוספות, על פי ההסכם שלך עם חברת האשראי, עקב ביצוע העסקה באמצעות כרטיס אשראי
– שינוי במחיר העיסקה, לאחר החיוב בכרטיס האשראי, כרוך בתשלום עמלה.
– אין כפל מבצעים והנחות.
– זיכויים ינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי.
– זיכויים והחזרים עבור שירותים כלשהם שלא נוצלו, לא יינתנו, אלא אם סוכם הדבר מראש ובכתב עם נותני השירותים בחו"ל.
– בחבילות בהן יש דמי רישום- דמי הרישום לא יוחזרו.

פערי מחירים
המחיר הנגבה עבור ההזמנה, כפי שהוסכם בין הנוסע לחברה בעת עריכת ההזמנה, הינו מחייב וכל טענה, כי ניתן היה לרכוש שירות זה במחיר נמוך יותר, לא תתקבל על ידי החברה.
בתי מלון- כללי
הכניסה לחדרים הינה, בדרך כלל, החל מהשעה 14:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת.
מובא בזאת לידיעתכם במפורש, כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה המתואר לעיל, יידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל, להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח. האחריות לגבי תהליך העברת הנוסע למלון אחר חלה על הגורם מספק השירות דהיינו, על בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל. משום שאין לחברה כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות להתערב בדבר, מוסכם בזאת, כי אין הם אחראים לכך. כיוון שהדבר אינו בשליטת החברה כלל וכלל, אין לראות הודעה לנוסע על קבלת אישור למלון עוד בזמן היותו בארץ ו/או הוצאת שובר למלון ו/או הנפקת מסמך המאשר מלון, כהתחייבות לספק אותו בלבד, אלא בכפוף לאמור לעיל.

במצב של תפוסת יתר, אין החברה מתחייבת, כי מתן השירותים במלון המחליף יהא זהה לזה שבמלון המוחלף.
החברה אינה אחראית על הפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, גודל החדרים, רמת האוכל, רמת השירות וכד'.
חלק מן השירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת, לסגור זמנית אלו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין החברה אחראית לכך.
יצויין מפורשות, כי אין מערכת מיזוג האוויר בבית המלון על כל חלקיו, נמצאת באחריות החברה וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, אף אם בתיאור בית המלון נאמר, כי הוא מצוייד במערכת מיזוג אוויר. באתרי הנופש השונים, מופעל מיזוג האוויר לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. באיי יוון ותורכיה למשל, נהוג לכבות את המיזוג במשך שעות היום לצורכי חיסכון. אין החברה אחראית להליכי שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו ו/או לרעשים למיניהם, הנשמעים על ידי הנוסע בעת שהותו בבית המלון.
מתקנים ושירותים בתשלום
במרבית בתי המלון, נדרשת תוספת תשלום במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו טלוויזיה, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שימשיות ומגבות בבריכת השחיה, ספא, כספת וכד'. לא תתקבלנה בקרב החברה תלונות במקרים של דרישות תשלום בבית המלון כאמור לעיל.

תוספת תשלום בחו"ל
תוספת תשלום בחו"ל- בחבילות הכוללות שהיה בבתי דירות /כפרי נופש, ברוב המקרים תידרש תוספת תשלום עבור ניקיון סופי. כמו כן לעיתים תידרש תוספת הפקדת פיקדון כספי כעירבון בעת ההגעה. עבור שירותים נוספים (החלפת, מגבות וכו') יש לשלם בנפרד במקום.
בבתי דירות באגן הים התיכון לעיתים תידרש תוספת תשלום במקום עבור מזגן ובאם תינתן אפשרות של ניקיון החדרים אף היא תהא כרוכה בתוספת תשלום במקום.
במדינות מערב אירופה כאשר ניתן ילד חופשי בחדר הורים, יהא עליו לשלם ישירות למלון עבור ארוחת בוקר.
כלכלה
כלכלה על בסיס BB- ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד.
כלכלה על בסיס HB- ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת. בחלק מן המלונות נקבע עבור הלקוח, כי המדובר בארוחת בוקר + ארוחת ערב.
כלכלה על בסיס FB- שלוש ארוחות.
כלכלה על בסיס AI- שלוש ארוחות + שתיה קלה + אקסטרות שהמלון בוחר להעניק ללקוחותיו.
בחלק מהמלונות, מניין הארוחות יספר מרגע ההגעה ועד לרגע העזיבה ולכן, במידה וההגעה לבית המלון ביום הראשון תהיה לאחר גמר מתן ארוחת הערב ו/או העזיבה ביום האחרון תהיה לפני מתן ארוחת הבוקר, לא תינתנה לאורחים ארוחות חליפיות.
בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור אקסטרות בארוחות, שבית המלון מציע ללקוחותיו ואין הדבר בידעתם ו/או נתון לשליטתם של המארגנים ועל כן מוסכם כי אין החברה נושאת באחריות לכך.
שיבוץ החדרים
קבלת החדרים הינה על פי ההיצע הקיים (RUN OF THE HOUSE). אין באפשרות החברה להבטיח מראש חדר בבית המלון, הממוקם על פי דרישות הלקוח, כגון בקומה מסויימת ו/או באגף מסויים ו/או חדרים צמודים ו/או חדרים מחוברים, אף אם הוזמנו מראש, והדבר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. במספר בתי מלון קיימים, בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, כדוגמת: וילות ובונגלוסים, המהווים חלק בלתי נפרד מבית המלון. החברה אינה יכולה להבטיח שכל הנוסעים יישתכנו בבניין המרכזי.
חדר זוגי
ברוב בתי המלון, ישנן בחדרים הזוגיים מיטות נפרדות ואין כל אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם הוזמנה מראש ואף אם נרשם על גבי השובר DB, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המלון.
חדר לשלושה
במקרה של הזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת. בחדר עבור שני מבוגרים וילד, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטת ילד כמיטה שלישית.
חדר לארבעה
במקרה של הזמנת חדר לארבעה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס שתי מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטות הנוספות הינן מיטות מתקפלות.
הגעה מאוחרת
במידה והנוסע מתעתד להגיע לבית המלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה. במידה ולא תימסר הודעה על כך מראש ולא יישמר בבית המלון חדר עבור הלקוח, לא תישא החברה באחריות לכך.
דירוג בתי המלון
TC או C- דרגת תיירות. 3 כוכבים או B או STC – דרגת תיירות טובה.
4 כוכבים או A או FC – דרגה ראשונה.
5 כוכבים
DLX / דה לקס- דרגת 5 כוכבים פלוס.

מודגש בזאת במפורש, כי דירוג בית המלון ורמת שירותיו נקבעים ומאושרים ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ולפיכך, אין להשוות דרגות בין מדינות שונות.
כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי החברה, לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברה אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.
הפסד/תוספת לינה עקב שינויים בזמן הטיסה
באם כתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת התשלום ששולמו על ידי הנוסע. כמו כן, באם כתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא החברה בעלות הפסד הארוחות.

תקופת תערוכות וירידים
בתקופת התערוכות והירידים, מחירי בתי המלונות הינם גבוהים מהרגיל וללא פיקוח.
NON SHOW
במקרה של אי הופעת הנוסע ליעד שנקבע בשובר, יחוייב הנוסע במחיר שתחוייב החברה וכל זאת בהתאם לנסיבות.
העברות
העברות הנוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה, מתבצעות באמצעות רכב מאסף ועל כן ייתכן והנסיעה תתארך, עקב איסוף/ הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. במידה ובנסיבות כלשהן, נאמר לנוסע על ידי הנציג המקומי, לנסוע במונית כתחליף להעברה, דמי הנסיעה יוחזרו לנוסע אך רק עם המצאת קבלה מתאימה.
השכרת רכב
לצורך השכרת רכב, נדרש הנוסע לכרטיס אשראי בינלאומי ולעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים. כמו כן, נדרש הנוסע לרשיון נהיגה בינלאומי וישראלי. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסרו לו רכבים בתחנות השכרת הרכב. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסויים, אלא מקבוצת רכבים מסויימת בלבד.
הנציג מקומי
בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים, שהם נציגים, המועסקים על ידי הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעתו (כאשר הנוסע שילם בעבור שירות זה), לדאוג להעברתו לבית המלון ומבית המלון, בסיום חופשתו, לשדה התעופה לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם על מנת לפגוש את הנוסע במשך חופשתו לצורך העברת אינפורמציה על סיורי הבחירה, המאורגנים על ידי הסוכן המקומי ואין חברת פאן טורס אחראית, כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע. למעט ההעברות משדה התעופה לבית המלון ובחזרה, אין החברה אחראית לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הסוכן המקומי מצוי על גבי שובר בית המלון וניתן לפנות אליו בכל שאלה.
סיורי בחירה
סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם ואין לחברה כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן, כי סיור בחירה מסויים יבוטל, על אף שכבר נערכה הרשמה לסיור. לעיתים, נקבעת על ידי מדריך סיור הבחירה נקודת איסוף מרכזית ועל הנוסעים חלה האחריות להגיע לנקודת האיסוף באופן עצמאי.
אשרות ודרכונים
הנוסע הישראלי חייב באשרות כניסה לחלק מן היעדים המופיעים בחוברות המארגנים השונות. אין החברה אחראית לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, כתוצאה ממצב של אי השגת אשרה מתאימה ו/או יציאה ללא אשרה כלל ו/או יציאה עם אשרה לא מתאימה. על הנוסע לוודא, כי ברשותו דרכון, אשר יהא בתוקף למשך חצי שנה לפחות, מיום יציאתו את הארץ. אין החברה אחראית לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, עקב הגעתו לטיסה, כשברשותו דרכון, שאינו תקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ, ו/או עקב יציאתו של נוסע את הארץ עם דרכון מוגבל ו/או עקב אי התרת כניסתו של נוסע לארץ מסויימת מסיבה כלשהי.
טיסות
הטיסות הינן מסוג "שכר", כהגדרתן בחוק ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות, ויחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם ובתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. יצויין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת ושינויים אלה הינם באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי. על הנוסע חלה חובה להתעדכן בשעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה, לכל היותר 12 שעות לפני המראתה. באם לא יעשה כן, מוסכם כי לא תשמע כל טענה בענין שעת הטיסה הלוך. חובה על כל נוסע, בלי יוצא מן הכלל, להתעדכן מיוזמתו בשעת הטיסה חזור, באמצעות הנציג המקומי או באמצעות מוקד אישורי הטיסה, בהתאם לנסיבות. חובה על הנוסע לוודא, כי הנו מעודכן בדרך בה הנו אמור לוודא את שעת הטיסה חזור עוד טרם יציאתו מהארץ. מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר אותן משווקים המארגנים, הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. החברה אינה יכולה להבטיח לנוסע אוכל מסוג מסויים, כגון אוכל כשר או צימחוני בטיסות ונוסע, החפץ לאכול אוכל מסוג מסויים בטיסות, יציין זאת בעת עריכת ההזמנה והחברה תעביר את הבקשה למוביל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במרבית חברות השכר, לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צימחוני וכי לחברה אין כל שליטה ו/או אחריות לאספקת האוכל המבוקש.

נשים בהיריון- אישור רפואי
נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות באישור רפואי של רופא בשפה האנגלית על הריון תקין ועל אי מניעה לטוס.
מניין ימי החופשה
במניין הימים, מחושבים יום היציאה מן הארץ ויום החזרה אליה, שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה מהארץ וההגעה אליה, נתונים בידי חברת התעופה ואין החברה מתחייבת להשלים ימים אלה במלואם.
תינוקות
הנחה בגין תינוקות, מותנית בכך שגיל התינוק אינו עולה על שנתיים. במידה ויימצא תינוק שגילו עולה על גיל שנתיים ואשר ניתנה בגינו הנחת תינוקות, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון. המחיר, המשולם על ידי הנוסע בעבור תינוק מתחת לגיל שנתיים, אינו כולל מקום מושב על הטיסה.
ילדים
הנחה בגין ילדים מותנית בכך שגיל הילד אינו עולה על 12 שנים. במידה ויימצא ילד המבוגר מגיל 12 שנים, אשר ניתנה בגינו הנחת ילדים, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון.
מחירים
המחירים, המפורסמים באתר ובפירסומים, נקבעו על פי המטבע הנקוב והמפורט ביום ההוצאה. מחירי החבילות, נקבעו לפי תעריפי נותני השירותים בפועל ושינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינויים במחירים הנקובים באתר ובפירסומים על ידי החברה. החברה רשאית לשנות את המחירים המתפרסמים באתר ובפירסומים עקב שינויים בשערי המטבעות בכל עת וללא קשר למועד ו/או אישור ההזמנה. מוסכם וברור על הצדדים, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי להבטחת מחירי החבילות ועל כן, לא תידרש החברה להחזר כספים בגין הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים בשערי המטבעות ובתעריפים.
שינויים במוצר הנרכש
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה ו/או כל שירות אחר, שנרכשו על ידי הנוסע במסגרת שירותי התיירות וזאת על פי שקול דעתה בלבד, באם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או הטיול ו/או החבילה ו/או השירות האחר וכן מכל סיבה אחרת, המצדיקה את הביטול, אף ללא כל הודעה מראש.
ביטוח ואחריות
החברה אינה אלא מתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים ובכלל זאת מובילים אוויריים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, אתרי קמפינג, כפרי נופש, שירותי קרקע, מסעדות, מדריכים מקומיים ומארגני טיולים, הסעות וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלה ולפיכך מוסכם, כי אין החברה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים עיכובים ונזקים למיניהם, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על ידי נותני השירותים או מטעמם ו/או מהפירסומים ו/או מאתר האינטרנט של החברה. השירותים הנ"ל מבוצעים על אחריותם המלאה של ספקי השירותים השונים. לנוסע קיימת הזכות, לתבוע ישירות את נותני השירותים השונים בגין נזקים, שנגרמו עקב מעשה או מחדל של נותני שירותים אלה. אין החברה אחראית לנזקי הנוסע הנגרמים כתוצאה מתאונות, מחלות והוצאות רפואיות כולל הוצאות אישפוז, נזקי כבודה, אבידות מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל רכוש אחר, אסונות טבע, גניבות, שוד וכל מעשה אלימות אחר וכד'. מאחר ובמוצרים המוצעים על ידי החברה לא נכלל ביטוח, מומלץ בזאת לנוסע לבטח את עצמו ואת מטענו על חשבונו בביטוח אישי נרחב, המכסה על הנזקים והארועים המוזכרים לעיל וכן על מצב של ביטול הזמנה.
חילוקי דעות
אין החברה אחראית למידע, שאינו נמסר בכתב על ידם ו/או הסותר את הכתוב באתר ובפירסומים. החברה תחוייב אך ורק על פי האמור באתרה ובפירסומיה ואין היא מחוייבת על ידי הצהרות והודעות בעל פה של עובדיה ו/או סוכן הנסיעות ו/או ספקי השירותים השונים ו/או על ידי הצהרות והודעות, שנכללו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בפרסומת על ידי סוכן הנסיעות ו/או ספקי השירותים השונים. מובהר בזאת, כי אין בסמכות מעובדי החברה להתנות על האמור בתנאים אלו ו/או להבטיח דבר הסותר אותם. בכל מקרה של חילוקי דיעות, יחייבו תנאי תקנון האתר.
הסכמת הצדדים
בעצם עריכת ההזמנה עבור הנוסע ו/או הרשמתו של הנוסע לחופשה, מביע הנוסע את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל, אשר מהווים תנאי להזמנתו ו/או להשתתפותו בחופשה וכן מביע את סמכותו להסכים להם ואת הסכמתו להם גם בשם כל משתתף/ים עבורו/ם ביצע את ההזמנה הנ"ל או הזמנה נוספת. לא תתקבל כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים המופיעים בתקנון האתר ו/או, כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע, קודם עריכת הזמנתו.